resim Sinop Üniversitesi


SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVURU İLANI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 ÖĞRETİM YILI  PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVURU İLANI

 

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Eylül 2017-Ocak 2018 Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ön kayıt başvuruları 10 Temmuz 2017- 13 Ağustos 2017 tarihleri arasında online kayıt formunun belirtilen http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  başvuru adresi üzerinden, kesin kayıtlar Eğitim Fakültesinde yapılacaktır. Başvuru süreci ile ilgili her türlü resmi açıklama ve duyurular http://formasyon.sinop.edu.tr/  İnternet sitemiz üzerinden takip edilebilir.

 

KİMLER SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVURABİLİR.

Mezun olanlar ile 2013 ve öncesi üniversiteye kayıt yaptırmış 3. sınıftan 4. sınıfa geçen ve 4. sınıfta okuyan öğrenciler başvuru yapabilirler. Başvurular Transkript Not Ortalamasına göre yapılacaktır.

 

Üniversitemize verilen kontenjanın dağılımında ve başvurularda aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır:

 

 1. http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx   adresindeki online kayıt formunun belirtilen başvuru tarihleri arasında doldurulması ve kesin kayda hak kazanıldığı takdirde gerekli belgeleri başvuru takvimine göre Eğitim Fakültesi-Formasyon Kayıt Masalarındaki görevlilere elden teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bunun dışında Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Yerleştirme, Transkript Not Ortalamasına göre yapılacağından transkriptlerdeki not ortalamaları 100'lük sisteme göre olmayan adaylar not dönüşüm tablosunu ibraz etmek durumundadır.
 3. Transkript not ortalaması 100'lük sistemde olmayıp dönüşüm tablosunu ibraz etmeyen adayların not ortalamaları YÖK Dönüşüm Tablosuna göre yapılacaktır. Başvuru süresi içinde ibraz edilmeyen Not Dönüşüm Tabloları daha sonra kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 4. Kontenjanın %75’i Sinop Üniversitesi’nde okuyan sadece son sınıf öğrencilerine ve Sinop Üniversitesi’nden mezun olmuş adaylara verilecektir. Kontenjanın %25’i ise, diğer üniversitelerin 4. sınıf ve artı yıl okuyan öğrencilerine ve mezunlarına ayrılmıştır. %25’lik bu oranın %50’si Sinop İli hudutları içerisinde ikamet eden ve bunu belgeleyen kişilere ayrılmıştır.
 5. Asıl ve yedek aday listeleri not ortalamalarına göre sıralama yapılarak belirlenecek, eşitlik halinde yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
 6. Sonuçlara itirazlar ilandan itibaren en geç 5 iş günü içinde yapılacaktır. Daha sonraki itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Dersler 16 Eylül 2017'da başlayacak ve hafta sonları yapılacaktır.
 8. Derslere devam zorunlu olup, teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 oranında devam etme zorunluluğu vardır.
 9. Pedagojik Formasyon Eğitiminde ders devam durumu, muafiyet, sınav işlemleri gibi konularda öğrenciler Sinop Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir.

             Değerlendirme Sonuçları 18 Ağustos 2017 günü ilan edilecektir. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylar arasından seçim yapılacaktır.

 1. Harç ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi BANKA: T.C. Ziraat Bankası Hesap No: 226 54344160-5003 (IBAN: TR22 0001 0002 2654 3441 6050 03) Dekontlarınızda öğrencinin TC kimlik numarası, adı, soyadı bulunması gereklidir.

 1. Kesin kayıt işlemlerinden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılamayacaktır.
 2. Başvuru süreciyle ilgili önemli tarihler aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir.

                                                                                         

BAŞVURU SÜRECİNDEKİ ÖNEMLİ TARİHLER

 

BAŞVURU, KAYIT-KABÜL TAKVİMİ

Duyuru          

10 Temmuz 2017

Başvurular

10 Temmuz-13 Ağustos 2017

Sonuçların ilanı

18 Ağustos 2017

Yerleşen asil adayların kayıtları ve harç ücretlerinin I. taksitinin yatırılması

21-24 Ağustos 2017

Birinci yedek adayların çağırılması

25 Ağustos 2017

Birinci yedek adayların kayıtları ve harç ücretlerinin I. taksitinin yatırılması

25/28-29 Ağustos 2017

Boş kalan kontenjanlara kalan ikinci yedek adayların çağırılması           

31 Ağustos 2017

Yedek adayların kayıtları ve harç ücretlerinin I. taksitinin yatırılması

1/4, 5 Eylül 2017

Ders Kayıtları

31 Ağustos-5 Eylül 2017

 

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

 

1) Başvuru Formunun imzalı çıktısı

2) Lisans mezunları için mezuniyet belgesi ya da diploma (kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)

3) Lisans mezunları için onaylı not transkripti (aslı veya kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti).

4) Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı öğrenci belgesinin aslı (01.08.2017 tarihinden sonraki bir tarihte alınmış)

5) Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı lisans not transkriptinin aslı (01.08.2017 tarihinden sonraki bir tarihte alınmış)

6) Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)

7) Sinop il hudutları içerisinde ikamet eden diğer üniversite mezunları ve öğrencileri için ikametgâh belgesi,

8) İki (2) adet vesikalık fotoğraf (arkasında ad, soyadı ve TC kimlik numarası yazılmalı)

9) Öğrenim ücretinin (2.054 TL) belirlenen ilk taksitinin (1.027 TL) yatırıldığına dair dekont.

10) Yüzlük Dönüşüm Tablosu (Not transkript tablosu 4'lük sistemde olan öğrenciler için)

11) Belgeler yarım kapak telli dosya içinde teslim edilmelidir.

 

 

 sinop

adresAdres: Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000-SİNOP
telTelefon: 0(368) 271 57 57
postae-Posta:
posta
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2014 |